Залгамж тулд норвегийн хаан ширээнд Норвеги Хуульчид